ד"ר תרצה יום טוב

השימוש בדף זה מיועד לצרכי מחקר ולימוד עצמי במסגרת הקורס בלבד.
חל איסור על הפצת המידע או אחסונו במערכת אלקטרונית אחרת.

Classic Type

לפתיחת המסמך כדף PDF לחצו כאן

Charioteer of Delphi" 470 BC. 1.80 cm Kouros from Anavysos, ca. 540-525 B.C. 194 cm Kleobis and Biton, ca. 590, hgt. ca.2.17 meters
     
Zeus – Poseidon ca. 460 B.C. found in sea off Cape Artemission bronze 209 cm hiigh Discobolos c. 450 BC MYRON. (Roman copy) marble total front left Rome, Roman Kritios Boy marble 480 b.c.
     
Doryphoros by Polykletios 450-440 B.C. Marble Roman copy Belvedere Apollo Marble h. 2.24 m Roman copy of a Greek original 350-320 BC Pio Clementino Museum, Vatican Hermes with The Infant Dionysos Praxiteles 350-330 B.C. Marble Olimpia
     
Augustus of Primaporta, Roman copy c. 20 A.D. of a Roman original of c. 15 B.C. Hagesandros, Athenodoros and Polydoros of Rhodes Laocoon and his sons c. 175-150 BC Marble, height 242 cm Museo Pio Clementino, Vatican Poseidon from Melos 200 BC
     

ראש ארכאי קלאסי והלניסטי

     

Il Pannello di Giustiniano 547

Valerius Aurelius Constantinus

קונסטנטינוס הגדול 337- 272 קיסר הקיסרות הרומית המערבית משנת 312, עד 324, וקיסר האימפריה הרומית כולה משנת 324, עד למותו בשנת 337.

The Emperor Hadrian ruled for 21 years from A.D. 117 until A.D. 138, when the Empire of Ancient Rome was at its height.

     

Kleobis and Biton, ca. 590, hgt. ca.2.17 meters, found at the Sanctuary of Apollo at Delphi. Delphi: Museum

     

Kouros from Anavysos, ca. 540-525 B.C.E. 194 cm 

     

Charioteer of Delphi 470 BC. 1.80 cm

     
Young Blonde 490 - 480 b.c. Marble, 1.17 m tall Kritios Boy marble 480 b.c.
     
 

Discobolos c. 450 BC MYRON. (Roman copy) marble total front left Rome, Museo Nazionale

     

MYRON Diskobolos 5th C B.C. (Roman copy) marble Rome, Museo Nazionale Romano

     
 

Zeus - Poseidon ca. 460 B.C. found in sea off Cape Artemission in Euboea bronze 209 cm hiigh

     
Poseidon of Melos 140 B.C High 217 cm marble Zeus – Poseidon ca. 460 B.C found in sea off Cape Artemission bronze 209 cm high Zeus throwing a thunderbolt: Statuette from Dodona, ca 470 BC
     

Hermes of Praxiteles 340-330 BC. Parian marble, 213 cm height. Archaeological Museum, Olympia

     
POLYKLEITOS Doryphoros ca. 450-440 B.C. from Pompeii total front center marble 212 cm. high Naples, Museo Archaeologico (Spear Bearer),Roman copy after a bronze original from the Greek Classical period  
     
Polykleitos, Doryphoros (Spear Bearer),Roman copy after a bronze original from the Greek Classical period, c. 450-440 B.C.C.  
     
 

Belvedere Apollo Marble h. 2.24 m Roman copy of a Greek original from the 350-320 BC Pio Clementino Museum, Vatican

     
 

Hagesandros, Athenodoros and Polydoros of Rhodes Laocoon and his sons c. 175-150 BC Marble, height 242 cm Museo Pio Clementino, Vatican

     
 

Hagesandros, Athenodoros and Polydoros of Rhodes Laocoon and his sons c. 175-150 BC Marble, height 242 cm Museo Pio Clementino, Vatican

     
  Poseidon of Melos Marble, circa 140 BC Height
     
Augustus of Primaporta, Roman copy c. 20 A.D. of a Roman original of c. 15 B.C.  
     
 
Poseidon of Melos Marble, circa 140 BC Height Augustus of Primaporta, Roman copy c. 20 A.D. of a Roman original of c. 15 B.C.  
     
  The Emperor Hadrian ruled for 21 years from A.D. 117 until A.D. 138, when the Empire of Ancient Rome was at its height.
     

Valerius Aurelius Constantinus

קונסטנטינוס הגדול 337- 272 קיסר הקיסרות הרומית המערבית משנת 312, עד 324, וקיסר האימפריה הרומית כולה משנת 324, עד למותו בשנת 337.  

   

Il Pannello di Giustiniano 547
     

Classic Woman

Kore from Chios, Painted Marble, 22", c. 520 B.C.E The Pomegranate Kore' Penetelic marble. c. 560-550 bc' H. 99.5 cm Hera of Samos, marble, c. 560 BC
     
 
Athena Bronze statue found in Piraeus, 4th century BC National Museum, Athens   Athena Parthenos reduced-scale Roman marble copy after the colossal chryselephantine statue of Athena Parthenos by Phidias for the cella of the Parthenon, original ca. 432 B.C.E.,
     
Nike by Paionios 420 BC. Olympia H 221 cm

 

     

Nike by Paionios 420 BC. Olympia H 221 cm (reconstruction)

     
Nike of Samothrace also known as ‘Winged Victory’ original Greek marble ca. 190 B.C.E.
     
Old Market Woman marble ca. 323-300 B.C
     
 
Praxiteles: Medici Venus, Roman Copy, Uffizi, Florence   PRAXITELES Adaptation of Cridian Aphrodite 350- 40 B.C. Roman copy marble Munich, Glyptothek
     

Hellinist copy, Medici Venus

Capitoline Venus, copy of the Aphrodite of Cnidus by Praxiteles. Roman artwork of the Imperial Era, 2th century CE. Marble. H 1.8 m

     

Venus de Milo 100 BC
Marmor, H. 202cm Paris, Louvre

     

Theodora Ravena San Vitale 547

     

Theodora Ravena San Vitale 547 (detail)

     
 
     

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לד"ר תרצה יום-טוב