ד"ר תרצה יום טוב

 

 

 

  הקו באמנות

 

הקו הוא סימן הנוצר על ידי נקודה נעה. הקו הוא מרכיב ראשוני בטבע וביצירה האנושית ומשמעותי בכל התרבויות. תכונתו המאפיינת ביותר היא מגוון אינסופי וגמישות הופעתו בכל תחומי היצירה. הניסיון האנושי קושר אותנו בקווים של שרבוט, כתיבה ורישום.
  הגדרות לקו וסוגי קוים
  סמלים ומשמעויות בקו
  טכניקות המבוססות על קו
  קו מתאר - קונטור
  הקו בשפה - ביטויים לשוניים
  הכתב
  קריקטורה
  קווי המפה

איור 1:, גוטמן נחום, ד"ר חיסין מתוך "עיר קטנה ואנשים בה מעט

 

הקו כסימן

יוצר צורה מזוהה המהווה סמל לתרבות וכן כחץ המורה על כיוון.

 

 

איור 2: סמלים הבנויים מסוגי קוים שונים

הקו משמש כתקשורת ויזואלית

כדיאגרמה או גראף לאינפורמציה כמותית וסדרי גודל, כמוצג ביצירתו של לה-קורבזייה.

 המודולר, לה קורבזייה

   

קו כשילוב של דגם תלת ממדי ותאור סכמה של בניין, יוצר דמות בעלת משקל ונוכחות.

 

איור 4: ברוולרד, בנין הטכניון חיפה

הקו כאיכות הבעתית

הקו יוצר תחושות מגוונות: הקו של מנדלסון יוצר מטמורפוזה דינמית לבנין שאיכויותיו סטטיות בדרך כלל, אצל  ואן גוך הוא מביע אי שקט וזה של פיקאסו יוצר איחוד ומיזוג הדמויות.

 

 

 

ואן גוך, ליל כוכבים

 

מנדלסון, 1920, תיאור אקספרסיוניסטי "אדריכלות של דיונות"

ביצירתו של פיקאסו הנשיקה, הקו מאחד את הדמויות לדמות אחת בהיקף ומטשטש את הגבול בין הגבר לאישה בנקודת ההשקה – הנשיקה.

איור 6: פיקאסו, הנשיקה

 

קווי המתאר הטבעיים המתעגלים ברכות וקווי המתאר האנושיים, יוצרים תחושת נעימות רכה

 

איור 7: אדם כנוף בכרתים

איור 6: אדם ונוף בכרתים

 

איור 8: ג'ורג'יה אוקיף, זה היה כחול וירוק

© כל הזכויות שמורות לד"ר תרצה יום-טוב